twitter instagram YouTube

2014-03-10
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem stypendium fundowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES w ramach programu Pomocy Dzieciom. Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmowane są do dnia 28 marca 2014 roku.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES w ramach programu Pomocy Dzieciom utworzyło fundusz celowy, z którego udziela pomocy finansowej znajdującym się w niedostatku rodzinom opiekującym się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w bardzo ciężkim stanie klinicznym.

Świadczenie jest przyznawane rodzinom, które łącznie spełniają następujące kryteria:

a) opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym to jest dziećmi wymagającymi przez całą dobę wsparcia funkcji życiowych (np. za pomocą respiratora/koncentratora tlenu), karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i/lub innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

b) znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (niedostatku), która utrudnia lub uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem,

c) nie otrzymują znaczącej pomocy ze środków pozarządowych i innych źródeł,

d) w których przynajmniej jedno z rodziców zrezygnowało z zatrudnienia celem sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Świadczenia Programu są przyznawane na wniosek osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Świadczenie jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego, którego wysokość będzie ustalana indywidualnie dla rodzin biorących udział w Programie, wypłacanego w postaci comiesięcznego lub kwartalnego przelewu na konto bankowe Świadczeniobiorcy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmowane są do dnia 28 marca 2014 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.spes.org.pl oraz na stronie dedykowanej Programu pod adresem www.dla-dzieci.spes.org.pl

Do pobrania:
informacja o stypendiach (wersja word)
informacja o stypendiach (wersja pdf)

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas