twitter instagram YouTube

2016-02-18
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach realizowanego Programu Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES do 20 marca br. przyjmuje wnioski o stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach realizowanego Programu Pomocy Dzieciom.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Organizacja chce pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni, dlatego utworzyła fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.

Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają ją do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji.

Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES przyjmuje wnioski do dnia 20.03.2016 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium.

Wszystkie informacje dot. Programu dostępne są na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas