twitter instagram YouTube

2014-09-15
Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedmiotem konkursu są stypendia - świadczenia finansowe, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Nabór trwa do 13 października 2014r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2015r., zachęcamy do składania wniosków.

Kategoria 1: stypendia twórcze
Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.
Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.
W konkursie można wnioskować o stypendia:

 1. roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;
 2. półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.;
 3. półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) -  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji. Dopuszcza się umieszczenie linków do materiałów audio i video w plikach umieszczonych na nośniku elektronicznym.

UWAGA! Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium, wytyczne dla właściwego przygotowania poszczególnych elementów wniosku stypendialnego.

Osoby posiadające konto w systemie EBOI proszone są o weryfikację aktualności danych osobowych oraz kontaktowych w zakładce „Moje Konto”. Sposób aktualizacji danych opisany został w instrukcji krok po kroku.

Potwierdzenie złożenia aplikacji,  nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy oraz dwie papierowe kopie dwóch  rekomendacji prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na 2015r.

 

Termin składania wniosków upływa 13 października 2014r.:

 1. 1) do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. 2) do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Dokumenty  do pobrania:

Kontakt

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:
tel.: 22 42 10 228 e-mail: stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas