twitter instagram YouTube

2021-09-29
Stypendia żeglarskie na rok 2022

Stypendia żeglarskie na rok 2022

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia żeglarskie do Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. W odróżnieniu od lat poprzednich nabór ten będzie trwał od 29 września do 30 listopada 2021 r.

FUNDATOR: Fundacja Ocean Marzeń

CEL KONKURSU: Uzyskanie stypendium pozwala na pokrycie kosztów rejsów stażowo-szkoleniowych na śródlądziu oraz morzu. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach stypendiów żeglarskich i MPEŻ, młodzież w sezonie 2022 będzie brała udział w:

  • wakacyjnych rejsach wędrownych po Wielkich Jeziorach Mazurskich,
  • rejsach stażowych,
  • szkoleniach na stopnie Młodszego Żeglarza Jachtowego, Żeglarza jachtowego, Młodszego Sternika Jachtowego, Młodszego Nauczyciela Żeglarstwa, Nauczyciela Żeglarstwa (dla kadetów posiadających staż żeglarski min. 1 rejs)
  • rejsach morskich (dla kadetów posiadających patent Żeglarza Jachtowego).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

·         wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·         byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się, 

·         młodzież w trudnej sytuacji życiowej,

·         wiek minimalny kandydata to 10 lat.

·         kadeci którzy już uczestniczyli w rejsach z Fundacją,

·         aspiranci, którzy chcą rozpocząć przygodę z żeglarstwem.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.oceanmarzen.org.pl/stypendia

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas