twitter instagram YouTube

2017-11-14
Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

  1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;
  2. budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach świątecznych, przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczanie ich kombatantom;
  3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach poprzez dostarczenie paczek świątecznych.

       Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości:

300.000,00 zł

       Termin realizacji zadań: od 08.12 do 29.12.2017 r.,

       Oferty należy składać do dnia: 1.12.2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-222017owzs-1032547698d/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas