twitter instagram YouTube

2019-06-03
Świetlica podwórkowa zaprasza we wtorek

Świetlica podwórkowa zaprasza we wtorek

Świetlica Podwórkowa KROKUS zaprasza ponownie! Będzie aktywnie, kreatywnie i wesoło.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus zaprasza na świetlice podwórkowe, które dają możliwość kreatywnego spędzenia czasu oraz są okazją do integracji i rozmowy.

Pod kolorowym namiotem w najbliższy wtorek 4 czerwca na placu zabaw przy ulicy Średniej i Grodzkiej uczestnicy będą tworzyć kreatywne cudeńka z kolorowych materiałów, guzików, drucików, włóczek.

Uliczne świetlice są adresowane zarówno do dzieci, jak i ich rodziców czy opiekunów.

Ideą projektu jest wychowanie młodych ludzi przez pracę w małych grupach, w ramach wszechstronnego programu, który ma rozbudzić zainteresowania uczestników. Ważnym elementem będzie również nauka przez doświadczanie.

Każda świetlica to mniej więcej od 15 do 20 uczestników, którzy będą mieli zorganizowany czas w ramach zajęć pozadomowych i pozalekcyjnych. Istotą świetlic podwórkowych jest to, że ona nie jest przypisana do danego miejsca i przygotowana jest tak, by zorganizować dzieciom i młodzieży ich wolny czas. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na dobre poznanie uczestników  i właściwie zdiagnozowanie w jakim obszarze rozwoju kompetencji społecznych potrzebują wsparcia.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2019 roku: działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas