twitter instagram YouTube

2019-06-26
Szkolenie Rekrutacja pracownika w świetle przepisów po nowelizacji

Szkolenie Rekrutacja pracownika w świetle przepisów po nowelizacji

Miejscowość: Leszno
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie
Data rozpoczęcia: 2019-06-26 09:00
Data zakończenia: 2019-06-26 15:00
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu HR jak i innych uczestników postępowania rekrutacyjnego. Celem szkolenia jest omówienie aspektów prawnych rekrutacji z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz orzecznictwa sądów i stanowiska PIP. W trakcie szkolenia zostaną wskazane ramy prawne zachowań, jakie wobec kandydatów do pracy stawiają przepisy prawa, a co jest przez prawo dozwolone, jakie są uprawnienia i roszczenia kandydata do pracy oraz jakie błędy najczęściej są popełnianie w czasie procedury rekrutacyjnej.

Rekrutacja pracownika w świetle przepisów po nowelizacji
1. Jakie ustawy regulują kwestię rekrutacji pracowników?
2. Jak poprawnie stworzyć ogłoszenie o pracę?
3. Agencje zatrudnienia – aspekty prawne współpracy
4. „Przejęcie” pracowników a czyn nieuczciwej konkurencji
5. Rozmowa kwalifikacyjna – o co wolno pytać?
6. Kandydat do pracy szczególnie uciążliwej lub szkodliwej
7. Weryfikacja wiedzy pracownika – co wolno w świetle przepisów?
8. Weryfikacji danych podanych przez kandydata w CV i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej
9. Formularz rekrutacyjny – najczęstsze błędy pracodawcy
10. Kodeks pracy – jakie dane można żądać od kandydata do pracy?
11. Rekrutacja a umowa o zakazie konkurencji
12. Tajemnica przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji
13. RODO a proces rekrutacji pracowników
14. Rekrutacji w aspekcie równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakazu dyskryminacji
15. Okres przechowywania dokumentacji pozyskanej i wytworzonej w czasie rekrutacji
16. Umowa przedwstępna, oferta i list intencyjny
17. Nawiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego
18. Obowiązki informacyjny na etapie zatrudnienia
19. Nowa teczka personalna
20. Jakie roszczenie może skierować kandydat do pracy wobec pracodawcy?
21. Pytania i dyskusja

Więcej na stronie www.riph.pl

Napisz do nas