twitter instagram YouTube

2018-12-03
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 03 grudnia 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna.

Cele zadania objętego konkursem:

 

 • Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie

objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.

 • Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej bazy sportowej. Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych.

 Przedmiotem konkursu jest:

 

 • Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć.

Preferowane będą propozycje zmierzające do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, przedstawiające jednocześnie rozwiązanie skutków finansowych niezbędnych na ich realizację.

W ramach przyznanej dotacji przewidywane są także koszty zatrudnienia kadry szkoleniowej oraz wynajem obiektów sportowych. Dopuszczalna jest realizacja części planu szkolenia sportowego poza granicami administracyjnymi Leszna.

 • Organizacja i uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach sportowych, zawodach, rajdach w celu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia w środowisku osób niepełnosprawnych, utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych, organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 

 • realizację programu szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • transport, koszty przejazdu,
 • koszty wpisowego, startowego, opłaty licencyjne,
 • opieka medyczna,
 • wynagrodzenie kadry szkoleniowej - maksymalnie do 30% otrzymanej dotacji,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
 • nagrody pieniężne i rzeczowe,
 • sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
 •  koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji

Oferty należy składać do 17 grudnia 2018r. 

Szczegóły ogłoszenia: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/4860/kis-427-197-2018

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas