twitter instagram YouTube

2018-10-24
Szkolny Klub Sportowy

Szkolny Klub Sportowy

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach programu “Szkolny Klub Sportowy”. Wnioski można składać do 14 grudnia 2018 r.

 

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 W  ramach programu "Szkolny Klub Sportowy" można uzyskać dotację na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

CEL KONKURSU:
– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
– poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
– zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
– stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
– tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
– optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
– promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
– wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.
Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

14 grudnia 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2416,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-roku-Pro.html

KONTAKT:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
T: 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155

ŹRÓDŁO:

https://granty.pl/7240/

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas