twitter instagram YouTube

2020-11-05
Teatr

Teatr

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze .

CEL PROGRAMU

Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące teatru współczesnego (w tym interdyscyplinarne, jeśli teatr stanowi wiodący element koncepcji programowej).

Zadanie nr 2: spektakle teatralne.

Zadanie nr 3: inne formy prezentacji teatralnych.

Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu teatru.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 50 000 zł - 1 000 000 zł

Zadanie nr 2: 50 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 3: 50 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 4: 50 000 zł - 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 42 10 538, 22 42-10-243 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/teatr .

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Mecenatu Państwa

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu:

Katarzyna Teisseyre kteisseyre@mkidn.gov.pl 

Jarosław Kisieliński  jkisielinski@mkidn.gov.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas