twitter instagram YouTube

2017-12-29
Telefon Zaufania AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn.: Telefon Zaufania AIDS na lata 2018-2020

Zadanie objete przedmiotem konkursu polega na prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii oferującej wszystkim chętnym anominowe, profesjonalne poradnictwo telefoniczne przez 12 godzin dziennie z wykluczeniem godzin nocnych w zakresie HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Szacunkowa wartość zadania w poszczególnych latach wyniesie ok 90 000,00 zł

Termin realizacji zadania to 22 stycznia 2018 - 31 grudnia 2020r.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do 8 stycznia 2018r do godziny 13.00  w sekretariacie Krajowego Centrum ds. AIDS ul. Samsonowska 1 02-829 Warszawa

Szczególowe informacje na stronie:

https://bip.aids.gov.pl/art,33,krajowe-centrum-ds-aids-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-dzialalnosc-pkd-i-telefonu-zaufania-aids-na-lata-2018-2020

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas