twitter instagram YouTube

2019-03-28
Trwa kampania "Świadomość Niepełnosprawności"

Trwa kampania

W dniu 21 marca happeningiem rozpoczęła się kampania społeczna Świadomość Niepełnosprawności realizowana w partnerstwie przez Miasto Leszno i leszczyńskie Organizacje Pozarządowe.

Celem kampanii jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku, a także przełamywanie stereotypowego obrazu osób z niepełnosprawnościami, który jest często skutkiem niewiedzy, lęku oraz braku doświadczeń w relacjach z tymi osobami, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami, głównie odrzucenie, zwalczanie stereotypów, dążenie do integracji.

Głównym przesłaniem kampanii jest uświadomienie ludziom, że każdy człowiek ma prawo kochać, marzyć, cieszyć się życiem.

Kampania ta kierowana jest zarówno do osób z niepełnosprawnościami, jak i do reszty naszego społeczeństwa. Konieczne jest bowiem zaangażowanie obu stron, by mogło dojść do skutecznej integracji.

Osobom z niepełnosprawnościami wskazuje, że nie powinny się izolować, zamykać na kontakty z innymi; przypomina, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny z tego korzystać.

Z drugiej strony kampania ma uświadamiać wszystkim obywatelom, jak bardzo mogą pomóc osobom niepełnosprawnym, chociażby dobrym słowem, swą życzliwością. Często najważniejsza dla osób z niepełnosprawnościami jest akceptacja ze strony innych osób, ponieważ daje im wiarę, że mogą i potrafią normalnie żyć.

Pierwszym wydarzeniem, jakie zostało zorganizowane w ramach kampanii był happening organizowany 21 marca z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa tzw. Dzień Kolorowej Skarpetki (pisaliśmy o nim TUTAJ), kolejną inicjatywą były warsztaty plastyczne oraz rytmiczno – muzyczne dla dzieci i młodzieży (więcej informacji oraz galeria zdjęć TUTAJ)

W ramach kampanii Świadomość Niepełnosprawności przygotowane zostały różne wydarzenia i inicjatywy m.in. warsztaty, spotkania, konferencje, pokazy filmowe, które mają umożliwić mieszkańcom nie tylko zapoznanie się z problemami, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne, ale też pomoc w przełamywaniu tych barier.  Zmienianie postaw społeczeństwa to proces trudny, wymagający czasu, odpowiedniego podejścia i wysiłku. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest TUTAJ

Na leszczyńskim Rynku oraz w Galerii Leszno ustawiona została wystawa pn. „Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto 2 kwietnia zorganizowana zostanie konferencja, podczas której leszczyńskie organizacje pozarządowe zaprezentują mity i stereotypy związane z osobami z niepełnosprawnością. Często nie posiadając dostatecznych informacji na dany temat swoje przekonania opieramy na wiedzy potocznej i występujących w społeczeństwie stereotypach. Zdarza się także, że chcąc pomóc osobie z niepełnosprawnością postępujemy zgodnie z zasadami, które wydają się nam słuszne, a w rzeczywistości jest nieco inaczej.

Kampania Świadomość Niepełnosprawności organizowana jest przez Miasto Leszno oraz leszczyńskie Organizacje Pozarządowe i realizowana będzie od 21 marca do 19 kwietnia br.

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny!

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas