twitter instagram YouTube

2019-07-25
Trwa rekrutacja do AOL

Trwa rekrutacja do AOL

Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno co roku odbywa się z myślą o mieszkańcach oraz podmiotach działających na rzecz lokalnych społeczności.

Celem akcji jest pokazanie mieszkańcom Leszna siły trzeciego sektora oraz potencjału działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm działających społecznie.

Wrześniowe wydarzenie rozpocznie się Festynem Organizacji pozarządowych, leszczynskich instytucji oraz firm działających społecznie. Aktywne Obywatelskie Leszno to także szereg ciekawych inicjatyw organizowanych w różnych miejscach Leszna.

W tygodniu obywatelskim w ramach Dni Otwartych odwiedzić będzie można siedziby organizacji pozarządowych oraz leszczyńskich instytucji, pójść na Randkę Obywatelską, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach.

W celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a) pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b) pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl

c) dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia 2019 roku.

Aktywne Obywatelskie Leszno 2019

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas