twitter instagram YouTube

2014-07-02
Trwa rekrutacja do programu stypendialnego na rok szkolny 2014/2015

Fundacja PKM Duda im. Maksymiliana Duda ogłosiła nabór do dziewiątej edycji programu stypendialnego na rok szkolny 2014/2015. O Stypendium Fundacji mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się z czytelnego, podpisanego i kompletnego formularza zgodnego ze wzorem wniosku o udzielenie stypendium oraz załączników wyszczególnionych we wniosku. W tym roku wybór stypendysty Fundacji będzie odbywać się w kilku etapach m.in. po pierwszej weryfikacji wniosków przez Kapitułę Fundacji, wybrane osoby ubiegające się o stypendium zostaną zaproszone na rozmowę w celu zaprezentowania swojej osoby. Zanim zostanie dokonany ostateczny wybór Kapituła chce bliżej poznać kandydatów ubiegających się o stypendium, dowiedzieć się o ich osiągnięciach w nauce oraz poznać motywację jaka kieruje kandydata do zastania stypendystą Fundacji. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 września 2014r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Fundacji lub przesłać pocztą na adres Fundacji.

Wniosek o stypendium.doc

Regulamin programu stypendialnego Fundacji.doc

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas