twitter instagram YouTube

2020-09-01
Trwają konsultacje programu FIO

Trwają konsultacje programu FIO

Rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030. Etap ten obejmuje uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Budżet programu zostanie zwiększony w stosunku do poprzednich edycji z 60 do 80 mln zł rocznie.

Głównym celem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” będzie zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.

Najważniejsze informacje nt. nowego Programu FIO na lata 2021-2030

  • Główny cel:

zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym,

  • Cztery priorytety merytoryczne:

  1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy

  2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

  3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

  4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

  • Budżet: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

Konsultacje programu będą trwały do 28 września 2020 r.
Projekt Programu jest dostępny na stronie Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM https://www.gov.pl/web/pozytek/trwajace-konsultacje-projektow-aktow-normatywnych-lista.


Uwagi można zgłaszać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas