twitter instagram YouTube

2017-07-17
Tu mieszkam, tu zmieniam - trzecia edycja

Trzecia edycja konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" ogłaszanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły

Organizatorem konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im Stefana Bryły.

 Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

 Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

 Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu:

zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.

 

Wnioski składa się drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie www.granty.fundacja.bzwbk.pl – termin składania wniosków od 15 lipca do  30 września 2017

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek, można uzyskać dofinansowanie wybierając jeden z czterech koszyków grantowych:

Koszyk I (granty o wartości 8.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 20

 Koszyk II (granty o wartości 6.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 23

Koszyk III (granty o wartości 4.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 31

Koszyk IV (granty o wartości 3.000 zł) –liczba zaplanowanych grantów wynosi 26

 

Regulamin konkursu dostępny pod adresem strony:

 

http://fundacja.bzwbk.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin-TMTZ-III.pdf

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas