twitter instagram YouTube

2020-08-04
Twój głos jest ważny!

Twój głos jest ważny!

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Leszna zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok”.

Do 13 sierpnia można wnosić uwagi i propozycje do Projektu Programu Współpracy na 2021 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w jego tworzeniu.

Razem zaplanujmy działania dla trzeciego sektora!

Wiecej informacji >>> kliknij tutaj

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas