twitter instagram YouTube

2018-10-29
Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) ogłasza konkurs, który stanowi element projektu „Edukacja globalna – 2018".

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED).
Konkurs stanowi element projektu „Edukacja globalna – 2018. 

CEL KONKURSU:

Inicjatywy podejmowane podczas TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja wydarzeń z zakresu edukacji globalnej w miejscowościach do 500.000 mieszkańców – np. w formie kampanii edukacyjnych, konkursów, gier terenowych, festynów, wystaw, spektakli, spotkań z ekspertami.
Projekty muszą być skierowane do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
– dzieci, młodzież szkolna i rodzice,
– nauczyciele,
– kadra akademicka,
– studenci,
– pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Niepubliczne szkoły wyższe.
7. Izby gospodarcze.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

2.000- 5.000 zł, finansowanie do 90% kosztów projektu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2018

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 13-30.11.2018.

DODATKOWE INFORMACJE: https://fed.org.pl/globalna/mikrogranty/

KONTAKT:

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Katarzyna Krzemińska
globalna@fed.org.pl
T: 601 477 077

ŹRÓDŁO:

https://granty.pl/15092/

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas