twitter instagram YouTube

2019-06-17
Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki

Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki

Słuchacze leszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali zakończenie roku akademickiego 2018/2019. Uroczyste spotkanie odbyło się 13 czerwca w Osiecznej. Na co dzień przy leszczyńskim uniwersytecie działają liczne sekcje tematyczne realizujące różne zainteresowania uczestników.

Zakończenie roku było okazją do spotkania wszystkich seniorów, którzy na co dzień biorą aktywny udział w życiu stowarzyszenia. Spotkanie niewątpliwie  sprzyjało rozmowom i integracji studentów.

Słuchaczami UTW są emeryci i renciści bez względu na poziom wykształcenia. Działalność tej organizacji opiera się na aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, społecznej i fizycznej słuchaczy. Uniwersytet oferuje wykłady i seminaria kierunkowe z zakresu psychologii, nauk społecznych i filologiczno-historycznych, profilaktyki prozdrowotnej, a także wykłady z różnych dziedzin nauki. Studenci mogą brać udział w wielu zajęciach grupowych, rozwijających indywidualne zainteresowania, takich, jak: lektoraty językowe, zajęcia komputerowe, dotyczące historii sztuki, gimnastyki umysłu, plastyczne, muzyczne (m. in. śpiew chóralny), taneczne, ruchowe czy literackie.

Stowarzyszenie również co roku chętnie włącza się w wydarzenia miejskie i aktywnie uczestniczy m.in. w Dniach Europy i Targach NGO, w wydarzeniach organizowanych w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno oraz grudniowych warsztatach.

Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2019/2020 odbędzie się 3 października 2019. Przyjęcie nowych członków odbędzie się w miesiącu wrześniu br.


Uniwersytet jest ważnym elementem kształcenia w naszym mieście. Leszczyńskie stowarzyszenie powstało 2 września 1998r. Prezesem organizacji jest Maria Zielony. Organizacja mieści się przy ul. Łaziebnej 14 w Lesznie.

Wszystkim słuchaczom UTW życzymy spokojnych, ciekawych wakacji i ponownego spotkania na jesiennych zajęciach.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas