twitter instagram YouTube

2014-09-08
Uwolnij pomysł! Zgarnij dotację z Akademii Orange

Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą i lubisz dzielić z nimi twórczą energię? Internet i nowe technologie są dla Ciebie przestrzenią spotkania z kulturą? Masz pomysł na działania, dzięki którym młodzi staną się twórcami? Jeśli tak, najwyższy czas, by go uwolnić! Stwórz krótki film dowolną techniką, w którym opowiesz o swoim pomyśle i zgłoś go do Akademii Orange. Autorzy najciekawszych projektów otrzymają granty na ich realizację. Termin pierwszego etapu składania wniosków przez Wnioskodawców upływa 6 października 2014 r.

CELE PROGRAMU TO:
-    Promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacji kulturalnej, atrakcyjnych dla młodego odbiorcy, w szczególności przy wykorzystaniu nowych technologii. 
-    Promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży.

-    Tworzenie ogólnodostępnej bazy materiałów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć i innych materiałów na otwartych licencjach.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty edukacji kulturalnej, innowacyjne pod względem jednej lub kilku z poniższych cech:
-    Innowacyjność metod - zastosowanie w projekcie nowatorskich i oryginalnych metod i narzędzi dydaktycznych, odkrywczych form przekazywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej. 
-    Innowacyjność technologii - kreatywne wykorzystanie w projekcie nowych technologii i mediów, dotarcie dzięki nim do treści kultury, wykorzystanie ich do włączenia młodych ludzi w proces twórczy.
-    Innowacyjność partnerstwa - zawiązanie współpracy między podmiotami, które tradycyjnie nie współpracują ze sobą w zakresie edukacji kulturalnej, podmiotami z różnych specjalności merytorycznych, różnych sektorów oraz odmiennych regionów działania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Aplikować mogą organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea, galerie, biblioteki, szkoły – wszystkie instytucje i organizacje działające z dziećmi i młodzieżą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 900 000 zł.

Granty będą przyznawane w ramach dwóch ścieżek:
· autorskiej – na realizację własnych pomysłów – granty do 30 000 zł
· inspirowanej – na realizację projektu zainspirowanego jednym z ponad 200 scenariuszy dostępnych na
www.akademiaorange.pl – granty do 10 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin pierwszego etapu składania wniosków przez Wnioskodawców upływa 6 października 2014 r. o godzinie 23:59 (decyduje data wpłynięcia Wniosku w postaci elektronicznej do Fundacji Orange) .

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.akademiaorange.pl/news/

Akademia Orange

›› o programie

›› jakich projektów oczekujemy?

›› co to jest innowacja?

›› cele programu

›› regulamin programu

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas