twitter instagram YouTube

2016-10-17
V edycja konkursu Spółdzielnia Pomysłów

Spółdzielcza Grupa Bankowa ogłosiła V edycję konkursu Spółdzielnia Pomysłów.

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni taki jak np.: stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematyka projektu pozostawiona jest wyobraźni wnioskodawców. Im bardziej dany projekt angażuje lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

Składane wnioski nie mogą mieć charakteru marketingowego, nie mogą również generować zysków dla organizatorów.

Zgłaszającymi projekty mogą być zarówno osoby fizyczne mające pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w okolicy, jak i przedstawiciele stowarzyszeń (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.) i fundacji, zarejestrowanych i działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem o maksymalnej wysokości 10 000 zł brutto każda

Każdy ma możliwość złożenia dowolnej liczby wniosków. Wnioski należ składać poprzez specjalny formularz na stronie http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow w terminie do 7 listopada 2016. Przez cały ten okres trwa już internetowe głosowanie publiczności. Po weryfikacji głosów Jury podejmie ostateczną decyzję i wyłoni 3 zwycięskie projekty.

Szczegółowy terminarz oraz zasady rozstrzygania konkursu zawarte są w REGULAMINIE V EDYCJI KONKURSU „Spółdzielnia Pomysłów”.

 

źródło: www.spolecznik20.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas