twitter instagram YouTube

W labiryncie emocji, wyzwań dnia codziennego

W labiryncie emocji, wyzwań dnia codziennego

W odpowiedzi na pojawiające się pytania Fundacja StrefaPL przygotowała projekt, który został doceniony przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym KAŻDY rodzic, ale także jego podopieczny może skorzystać z BEZPŁATNEJ pomocy psychologa czy psychoterapeuty.

W ramach projektu „Program wspierania młodzieży” zapraszamy do skorzystania z:

• Grupy socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 9-12 lat. Grupa jest otwarta i można do niej dołączyć. Podczas zajęć odbywających się w każdy wtorek dzieci ćwiczą swe umiejętności społeczne m.in. takie jak: umiejętność komunikowania, pracą nad przestrzeganiem zasad, uczeniem się rozpoznawania emocji, wyrażania własnych potrzeb.

• Grupy wsparcia dla młodzieży w wieku 16-19 lat, której zajęcia odbywają się w środy. Rodzice czy nastolatkowie świadomi agresywności, nadpobudliwości, trudności w radzeniu sobie z porażkami, poczucia własnej niskiej wartości mogą dołączyć do zajęć.

• Poradnictwo rodzinne będące nieodłącznym elementem całego procesu uzdrawiania relacji. W oparciu o dobrze zbudowane relacje rodzinne łatwiej jest dzieciom i młodzieży odnaleźć się w rzeczywistości. Dzięki temu wsparciu rodzice będą potrafili rozpoznać symptomy uzależnienia, odpowiednio interweniować w przypadku niepokojących objawów.

• Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie oraz nauczyć się wspierać swoje pociechy w pokonywaniu trudów dnia codziennego. Warsztat trwa 20 godzin. Spotkania są prowadzone co tydzień po 2h. Najbliższy warsztat rozpoczynamy 4 czerwca o godz. 18.00. Na zgłoszenia czekamy pod numerem telefonu: 663 519 564. Jakiekolwiek pojawiają się problemy w Waszych rodzinach, nie może nad tym pracować tylko jedna osoba. Warto potraktować problem poważniej i przyjrzeć się zagadnieniu z różnych perspektyw. Dlatego osobno pracujemy z dziećmi, osobno z rodzicami. Wspieramy dorosłych w podnoszeniu swych umiejętności rodzicielskich, bowiem to co sprawdzało się w procesie wychowawczym kiedy rodzice byli dziećmi, niekoniecznie będzie się sprawdzać w dzisiejszej rzeczywistości. A nikt do bycia rodzicem nie uczy. Bardzo często są to schematy, które powielamy. Nie czekaj ani chwili, dzwoń, by zlikwidować problemy w zalążku. Aby trafić do odpowiedniego specjalisty, koniecznie zgłoś się pod numer telefonu: 663 519 564.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Organizacja pozarządowa: tak

Nazwa: Fundacja StrefaPL

Strona www: http://www.fundacjastrefapl.pl/

Imię i nazwisko: Beata Grzegorzewska

Napisz do nas