twitter instagram YouTube

Warsztaty "Koniec przyjaźni z narkotykami"

Warsztaty

Fundacja StrefaPL 18 maja o godz. 9.00 zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat na warsztaty, które próbowały narkotyków lub też są w środowisku, w którym znajomi zachęcają do spróbowania niebezpiecznych używek.

Podczas zajęć będziemy rozmawiać na temat:

  • narkotyków oraz zagrożeń wynikających z łamania prawa za ich posiadanie czy też zażywanie,
  • emocji towarzyszących,
  • wyznaczaniu celów osobistych i ich osiąganiu w procesie zmiany podejścia do narkotyków.

Warsztaty są bezpłatne.

Zgłoszenia udziału nalezy przesłać na adres e-mail: biuro@fundacjastrefapl.pl, mozna równiez zgłaszać się pod numer telefonu: 663 519 564

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Organizacja pozarządowa: tak

Nazwa: Fundacja StrefaPL

Strona www: http://www.fundacjastrefapl.pl/

Imię i nazwisko: Beata Grzegorzewska

Napisz do nas