twitter instagram YouTube

2018-05-17
Warsztaty dla rodziców "Słowa mają moc, czy o sztuce doceniania"

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Słowiańska 59 b
Data rozpoczęcia: 2018-05-24 16:00
Data zakończenia: 2018-05-24 18:30
Organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Zapraszamy rodziców na bezpłatne spotkanie edukacyjne pod nazwą
„Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania”

Głównym celem spotkania jest pokazanie rodzicom jaką rolę w życiu każdego dziecka odgrywają pochwały oraz jaką moc ma docenienie swojego dziecka. Dowiemy się jak motywowanie dziecka wpływa na jego poczucie własnej wartości i zadowolenie z samego siebie. Podczas spotkania, dzięki wymianie doświadczeń oraz własnych refleksji postaramy się zrozumieć, że pochwała to bardzo dobra metoda w wychowaniu naszych dzieci.

Tematyka spotkania:
• przedstawienie wartości pochwały,
• sposoby chwalenia dziecka i wzmacniania jego pożądanego zachowania,
• jak unikać „antypochwały”,
• motywowania dziecka do działania,
• prawidłowe komunikowanie się,
• pokazanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych,
• zrozumienie ważności uczuć u dziecka,
• budowanie poczucia własnej wartości dziecka.Termin spotkania: 24 maj 2018r. (czwartek), godz. 16.00 – 18.30;
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59 B
Osoba prowadząca: Wiesława Anglart, pedagog;
Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie, telefonicznie pod nr (65) 529 98 65/66 lub mailowo: centrum@tkopd.leszno.pl.


Spotkanie edukacyjne jest realizowane w ramach projektu “Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych”, które jest współfinansowane przez miasto Leszno.

Napisz do nas