twitter instagram YouTube

2017-04-25
Warsztaty na temat autyzmu

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” przeprowadziło cykl warsztatów na temat autyzmu, w ramach kampanii "Świadomość Niepełnosprawności".

 Wolontariuszki  Klaudia Hałas,  Dominika Nyczka, Natalia Kaczmarek  i Patrycja Bartkowiak wyjaśniły dzieciom, co to jest autyzm w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób. Odwiedziły trzy szkoły podstawowe: SP 4, SP 9 oraz SP 10.                                                                                                                                                                                                      Autyzm jest to zaburzenie ujawniające się w pierwszych trzech latach życia dziecka, przejawiające się nieprawidłowym rozwojem psychicznym dotyczącym głównie kontaktu z otoczeniem i mowy mimo braku typowego upośledzenia umysłowego. Rozwój dziecka zasadniczo od początku jest nieprawidłowy, zaburzenie wyraźniej może się ujawnić dopiero w drugim czy trzecim roku życia.

Jednym z celów Kampanii  „Świadomość  Niepełnosprawności” , w ramach której, odbywały się warsztaty, dni otwarte, prelekcje i konferencje, jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, zwalczanie stereotypów i dążenie do integracji. Mimo, iż współcześnie propaguje się ideę integracji i równości, osoby niepełnosprawne wciąż doświadczają niedopuszczalnych postaw opartych na uprzedzeniach, obawach, niskich oczekiwaniach i braku wiary w ich zdolności.

                Cykl warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” pozwoliło przybliżyć problem autyzmu najmłodszym dzieciom w sposób dla nich zrozumiały i atrakcyjny.
Pełna relacja i więcej informacji na https://www.facebook.com/naszdomnaszswiat/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas