twitter instagram YouTube

2021-03-04
Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej - konkurs grantowy

Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej - konkurs grantowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-polskim Programie współpracy pozarządowej. - nabór do 5 kwietnia 2021 r.

O PROGRAMIE:
Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Każdy z każdym z uprawnionych może złożyć wspólny wniosek konkursowy: np. uczelnia z osobą fizyczną lub też np. tylko osoby fizyczne, itp. Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Na dofinansowanie jednego projektu może być przyznana kwota w granicach od 1.000 EUR do 5.000 EUR

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 kwietnia 2021 r

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 15 listopada 2021 r. 

KONTAKT:
ul. Fryderyka Chopina 2., 00-559 Warszawa
Telefon (00 48) (22) 537 56 60
Fax (00 48) (22) 621 85 61
Email mission.vao@mfa.gov.hu

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas