twitter instagram YouTube

2020-02-25
Wielkopolska Wiara 2020

Wielkopolska Wiara 2020

Stowarzyszenie Centrum PISOP ogłosiło konkurs mikrodotacji „Wielkopolska Wiara 2020”. Nabór ofert w generatorze prowadzony będzie do 09 marca 2020 roku do godz. 12.00.

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Realizowane projekty dotyczyć mogą

  • zadań mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.
     

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Do aplikowania uprawnione są:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

działające na terenie województwa wielkopolskiego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5 000 zł.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 310 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór ofert w generatorze prowadzony będzie do 09 marca 2020 roku do godz. 12.00.

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 03 kwietnia 2020 roku.

Maksymalny okres realizacji projektów to 15 kwietnia 2020 roku – 30 września 2020 roku.         

 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Piotr Kotlarek – piotr.kotlarek@pisop.org.pl, 534 205 699

Anna Furmaniuk – anna.furmaniuk@pisop.org.pl , 534 205 699

Więcej informacji: http://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2020/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas