twitter instagram YouTube

2014-03-19
Wokół nas - Provident wspiera rodzinę

"Wokół nas" to program ogólnopolski, skierowany do lokalnych społeczności, zwłaszcza tych żyjących w mniejszych miejscowościach.

CEL PROGRAMU jest prosty: fundatorzy chcą, żeby żyło się lepiej - bezpieczniej, przyjemniej, bardziej kolorowo. Chcą pomagać rozwiązywać lokalne problemy. W tym roku koncentrują się na pomocy rodzinie. Często niewielka poprawa potrafi diametralnie odmienić na lepsze życie wielu osób - i takich pomysłów szukają fundatorzy. Chcą aktywizować wszystkich: swoich pracowników, Doradców Klienta, ale też swoich Klientów. To Państwo zgłaszacie pomysły, a następnie Rada Programowa je analizuje i wybiera te najbardziej wartościowe inicjatywy. Rada czeka na projekty których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i finansowemu rodzin oraz edukacja.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Przedmiotem Programu są inicjatywy mające na celu:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i finansowemu rodzin,
  • poprawę dostępu do edukacji, tym samym przyczyniające się do zwiększenia równowagi życia rodzinnego,
  • włączenie partnerów społeczno-publicznych w realizację inicjatyw,
  • inne inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności zaakceptowane przez Radę Dywizji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Uczestnikiem Programu może być każda osoba, w tym Doradca Klienta albo Pracownik Organizatora, a także instytucja publiczno-społeczna i organizacja pozarządowa, która zgłosi pomysły na sfinansowanie lub dofinansowanie inicjatyw wymagających wsparcia lokalnej społeczności, zgodnych z przedmiotem Programu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Łączny budżet na realizację zgłoszonych przez Uczestników inicjatyw w dwóch edycjach Programu wynosi  400.000 zł, po 200.000 zł na każdą edycją. Budżet na realizację Inicjatyw został podzielony po 50.000 zł dla każdej Dywizji na obie edycje Programu w następujący sposób: 40.000 zł Dywizje przeznaczają na realizację Inicjatyw zgłoszonych w ramach Programu. Budżety w poszczególnych Dywizjach zostaną wykorzystane w następujący sposób: 4 projekty po 5000 zł każdy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Do 25 kwietnia 2014 r. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.csr-provident.pl , a następnie przesłać go na adres wokolnas@provident.pl.

DODATKOWE INFORMACJE:
http://www.csr-provident.pl/wokol-nas.html
W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Adamem Czarneckim (tel. 600 042 661), który odpowie na wszystkie wątpliwości w związku z udziałem w programie.

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas