twitter instagram YouTube

2019-03-13
Wsparcia Fundacji LOTTO

Wsparcia Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Wsparcie można uzyskać na następujące obszary działań:

  • sport,
  • kultura, dziedzictwo narodowe
  • edukacja,
  • pomoc społeczna.

O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Wsparcie udzielane jest w formie dofinansowania lub darowizny w złotych polskich i kwocie brutto lub w formie darowizny rzeczowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej po adresem: www.fundacjalotto.pl/program-grantow

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas