twitter instagram YouTube

2019-06-26
Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych – startuje Priorytet 5 PROO!

Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych – startuje Priorytet 5 PROO!

Narodowy Instytut Wolności uruchamiało kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem nasze działania kierujemy do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego. Wnioski będą przyjmowane do 31.10.2019

Cel konkursu

Celem konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”
pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi 10 000 zł. Dostępne środki to 1 800 000 zł. Brak wymogu własnego.

Termin składania wniosków

Wnioski należy złożyć do 31.10.2019 poprzez System Obsługi Dotacji.

Dodatkowe Informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie zdzoniąc pod numer telefonu : 885-221-531 lub 601-901-321 (w godzinach od 10:00 do 15:00) lub na stronie internetowej https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas