twitter instagram YouTube

2021-10-14
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji..."

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. – 30 listopada

FUNDATOR: Ośrodek Rozwoju Edukacji 

CEL KONKURSU:
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do ubiegania się o udzielenie grantu są uprawnione następujące podmioty:
1) organy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne lub niepubliczne),
2) organy prowadzące biblioteki pedagogiczne (publiczne lub niepubliczne)

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dotacji na zadanie: 204 000,00 zł     

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 01.11.2021 do 30.04.2022

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=18137

KONTAKT:
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00
www.ore.edu.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas