twitter instagram YouTube

2020-11-05
Wspieranie działań muzealnych

Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: organizacja czasowych wystaw muzealnych.

Zadanie nr 2: modernizacja stałych wystaw muzealnych.

Zadanie nr 3: tworzenie stałych wystaw muzealnych.

Zadanie nr 4: publikacja bezpłatnych katalogów do wystaw bądź zbiorów muzealnych.

Zadanie nr 5: konserwacja zbiorów.

Zadanie nr 6: wyposażanie pracowni konserwatorskich.

Zadanie nr 7: tworzenie wystaw wirtualnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Możliwość składania wniosku przez państwowe instytucje kultury.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 40 000 zł - 400 000 zł

Zadanie nr 2: 40 000 zł - 400 000 zł

Zadanie nr 3: 40 000 zł -  400 000 zł

Zadanie nr 4: 40 000 zł - 200 000 zł

Zadanie nr 5: 40 000 zł - 400 000 zł

Zadanie nr 6: 40 000 zł -  400 000 zł

Zadanie nr 7: 40 000 zł - 150 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 25-69-632, (22) 25-69-628  oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych3 .

KONTAKT:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Goraszewska 7,

02-910 Warszawa

Informacje dotyczące programu:

Koryna Dylewska  kdylewska@nimoz.pl

Ewa Walicka – ewalicka@nimoz.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas