twitter instagram YouTube

2020-11-03
Wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu

Wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu – zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca (w tym interdyscyplinarne, jeśli taniec stanowi wiodący element koncepcji programowej).

Zadanie nr 2: spektakle taneczne

Zadanie nr 3: inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu.

Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu tańca i innych działań performatywnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 50 000 zł - 350 000 zł

Zadanie nr 2: 50 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 3: 50 000 zł - 150 000 zł

Zadanie nr 4: 50 000 zł - 150 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer  887 507 019 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/taniec.

KONTAKT:

Instytut Muzyki i Tańca

Fredry 8

00-097 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Wiktoria Zawadzka  wiktoria.zawadzka@imit.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas