twitter instagram YouTube

2014-12-29
Wspieranie platform europejskich- Komponent Kultura

Do 25 lutego 2015 r. trwa nabór aplikacji na międzynarodowe projekty realizowane w ramach obszaru Platformy Europejskie.

CELE, PRIORYTETY I PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

  • projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów,
  • rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale)
  • tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości
  • rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW:

2 lata (nabór 2015) lub 4 lata (nabór 2016)

WNIOSKODAWCY:

platformy składające się z jednostki koordynującej + minimum 10 członków z przynajmniej 10 różnych krajów, posiadających osobowość prawną od przynajmniej 2 lat.

Jednostka koordynująca jest organem reprezentującym platformę i jej członków określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie, odpowiada za wybór i monitorowanie członków, przydziela dotacje członkom. Członkowie platformy: np. spółki, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest prezentowanie europejskich artystów i ich prac (wśród prezentowanych artystów 30% lub więcej muszą stanowić nowi artyści).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia

RODZAJE GRANTÓW:

dofinansowanie do 500 tys. euro (max 80% kwalifikującego się budżetu)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

25 lutego 2015

październik 2016 (ogłoszenie naboru w lipcu 2016)

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z biurem Programu Kreatywna Europa: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest w Przewodniku o programie do pobrania poniżej.

Źródło: http://kreatywna-europa.eu/kultura/?p=893

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas