twitter instagram YouTube

2016-02-10
Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Celem Konkursu jest realizacja zadań polegających na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:

- piłka ręczna,

- piłka siatkowa,

- koszykówka,

- lekka atletyka.

Wnioski mogą składać:

- polskie związki sportowe (pzs),

- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 22 500 000 zł. Kwotę tę podzielono pomiędzy poszczególne sporty w następującej wysokości:

- piłka ręczna – 6 500 000 zł,

- piłka siatkowa – 11 000 000 zł,

- koszykówka – 3 000 000 zł,

- lekka atletyka – 2 000 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby MSiT.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

źródło: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas