twitter instagram YouTube

2019-03-27
Wspólnie o Funduszach Europejskich

Wspólnie o Funduszach Europejskich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycje konkursu ofert pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Do udziału w konkursie uprawnione są władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce zidentyfikować najciekawsze wydarzenia, których zakres jest bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację.

Poprzez zwycięskie inicjatywy planuje się dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

Oferty można składać w dwóch turach:

I tura – termin do 15 kwietnia 2019 roku.
II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 roku.
Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 roku.

Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 800 tysięcy złotych. W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, konkursy, panele dyskusyjne lub debaty, spotkania branżowe czy akcje edukacyjne. Ponadto w konkursie można liczyć na  wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas