twitter instagram YouTube

2019-07-15
Wspólnie stwórzmy Program Współpracy 2020

Wspólnie stwórzmy Program Współpracy 2020

Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na tworzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020? Przyjdź na spotkanie!

Celem spotkania jest zebranie informacji do opracowania Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program spotkania:

1.    Co to jest Roczny Program Współpracy?

2.    Cele i rezultaty Programu Współpracy – praca w grupach

3.    Praca w grupach metoda warsztatową Word Cafe, tematy:

1)    formy i zasady współpracy

2)    mocne i słabe strony współpracy (Analiza SWOT)

3)    narzędzia promocji

4)    zadania priorytetowe oraz współpraca niefinansowa

4.    Jaki jest harmonogram dalszych prac nad Rocznym Programem Współpracy?.

5.    Podsumowanie spotkania

Podzielcie się z nami pomysłami, doświadczeniem oraz wnioskami z poprzednich lat współpracy.

Wasz głos jest ważny dla przyszłości leszczyńskich NGO!

Spotkanie warsztatowe odbędzie się we wtorek 23 lipca o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu mailem na adres ngo@leszno.pl 

lub telefonicznie na nr 65 529 54 03.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Urząd Miasta Leszna.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas