twitter instagram YouTube

2016-02-25
Współpraca instytucji i społeczności. Zmiana terinów konkursów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska.

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

Dotyczą one współpracy instytucji i społeczności w ramach których można składać projekty na:

- Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym

- rozwój współpracy instytucji administracji publicznej

- rozwój Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łączenie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi

Wnioski mogą być składane przez:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe.

Przy założeniu, że w projekcie bierze udział przynajmniej po jednym partnerze z Rep. Czeskiej i Polski.

Na projekty z zakresu edukacji i podnoszenia kwalifikacji przeznaczono łącznie kwotę 7 380 616,68 euro z EFRR.

Projekty należy składać w terminie do 7 marca br  w Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Jeremenkova 40 b, 779 00 Olomouc, js.olomouc@crr.cz , tel. +420 587 337 710.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu.

 

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas