twitter instagram YouTube

2014-10-07
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - ERASMUS +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015r. w zakresie współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

AKCJA 2.

Czego dotyczą projekty?

Jest to współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk poprzez budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą, szkolnictwem wyższym oraz budowaniu tzw. Sojuszy na rzecz wiedzy czy umiejętności sektorowych.

Jakie projekty będą realizowane?

W Akcji 2, w ramach projektów centralnych są realizowane:

  • Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą (ang.Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of youth [opis])
  • Sojusze na rzecz wiedzy (ang. Knowledge Alliances) i sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (ang. Sector Skilss Alliance).
  • Projekty wspierające modernizację/reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (ang. Capacity Building for higher education)

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ . Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa :

-28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

-państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

-państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii

W partnerstwach mogą brać udział organizacje i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną, o różnych doświadczeniach i z różnych obszarów (np. instytucje publiczne, organizacje młodzieżowe, eksperci, instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, świat nauki, przedsiębiorstwa).

Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:

DZIAŁANIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

4 lutego 2015 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

30 kwietnia 2015 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

1 października 2015 r.

Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

26 lutego 2015 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

10 lutego 2015 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

3 kwietnia 2015 r.

2 września 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konkretnych projektów można uzyskać e-mailowo pisząc na adres odpowiednio dla:

Uwaga: informacje będą uaktualniane zgodnie z nowymi publikacjami Komisji Europejskiej i EACEA

Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w bazie ECAS ( European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

.Zarejestruj się w bazie ECAS

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

 Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-2/

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas