twitter instagram YouTube

2016-12-03
Wybrano Wolontariuszy Roku 2016 (zdjęcia)

Na co dzień bezinteresownie pomagają tym, którzy potrzebują pomocy. Włączają się w różnorakie akcje, które mają na celu odmienienie na lepsze czyjegoś życia. Swoje święto obchodzą 5 grudnia, jednak leszczyńscy wolontariusze spotkali się dzisiaj w Teatrze Miejskim w Lesznie, by wspólnie świętować. Była to doskonała okazja, aby podziękować tym, którzy w minionym roku w sposób szczególny zasłużyli się dla lokalnego wolontariatu.

Miasto Leszno oraz Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z myślą o leszczyńskich wolontariuszach przygotowali dzisiejszą konferencję i tym wydarzeniem rozpoczęliśmy obchody Leszczyńskiego Dnia Wolontariusza. W pierwszej części konferencji został podsumowany konkurs Leszczyński Wolontariusz Roku 2016, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przyciąga nowych sympatyków. Chęć niesienia pomocy innym jest szczególną postawą, zasługującą na uwagę i aprobatę.

„Zadania, jakich się podejmujecie, dotyczą tak wielu dziedzin życia, że trudno je wszystkie wymienić. Każde jednak z nich – to mądre, rozsądne i pełne poświęcenia działanie, które wypływa z szacunku dla drugiego człowieka, jego otoczenia oraz przeświadczania o mocy każdego dobrego gestu. To dzięki Waszej obecności w życiu codziennym możliwe staje się skuteczne rozwiązywanie wielu lokalnych problemów. Poprzez gotowość do działania oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań tworzycie oparte na przyjaźni więzi między ludźmi, kształtujecie życie społeczne i skutecznie odpowiadacie na potrzeby otoczenia. Po prostu jesteście zawsze tam, gdzie to konieczne” – podkreślał Prezydent

W codziennym pośpiechu za bieżącymi sprawami zapominamy o działaniach dobroczynnych oraz wrażliwości społecznej. Miasto Leszno dostrzega wyjątkową postawę wolontariuszy, dlatego ogłosiło kolejną edycję konkursu o tytuł Leszczyńskiego Wolontariusza Roku i nagradza tych, którzy w szczególnym stopniu przyczynili się do rozpowszechniania aktywności charytatywnej na terenie naszego miasta. Kandydatów do tytułu zgłaszali mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje prowadzące wolontariat. Oceniało ich jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna, leszczyńskich mediów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego. Kapituła Konkursu po burzliwych obradach wyłoniła zwycięzców. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak nagrodził kilkudziesięciu wolontariuszy i podziękował przedstawicielom instytucji, którzy zgłosili swoich kandydatów.

W kategorii Wolontariat Młodzieżowy – laureatem został Jakub Gricer, zgłoszony przez Beatę Zabroni z Towarzystwa Przyjaciół Strzyżewic. Jakub  Gricer jest uczniem Gimnazjum nr 9 w Lesznie. Ma ogromny wkład w rewitalizację cmentarza ewangelickiego w Strzyżewicach, zarówno w jego porządkowanie, jak i utworzenie bazy danych osób pochowanych, którą tworzył przez odczytywanie z zaniedbanych nagrobków nazwisk, dat urodzenia i śmierci. Był zaangażowany w wiele innych akcji Towarzystwa Przyjaciół Strzyżewic, również w tworzenie Sali Tradycji wsi Strzyżewice.

Podziękowania w tej kategorii otrzymali: Katarzyna Pietrowska, Klaudia Klimaszewska, Wiktoria Walenciak, Adam Robiński, Adam Kutrowski.

W kategorii Wolontariat Dorosły Kapituła wybrała zwycięzcę oraz przyznała wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymała Anna Zmysłowska, zgłoszona przez Monikę Borys, Katarzynę Borys i Andrzeja Rychtera.  Anna Zmysłowska jest matką samotnie wychowującą troje własnych dzieci oraz siostrę Wanessę jako rodzina zastępcza. Mimo ciężkich chorób, na które chorują jej dzieci znajduje czas i siły, by pomagać innym. Jedną z osób, której pomogła wyjść z nałogu alkoholowego jest Pan Andrzej, może on zawsze liczyć na jej pomoc. Angażuje się  w pomoc zwierzętom, szuka domu dla bezdomnych zwierzaków organizuje zbiórki jedzenia dla nich. Robi paczki żywnościowe dla osób potrzebujących, dzieli się tym co ma lub tym co otrzymała od innych. Jest jedną z inicjatorek budowy placu zabaw przy zbiegu ulic Średniej i Grodzkiej.

Laureatem Konkursu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2016 „ w kategorii Wolontariat Dorosły został Rafał Rauhut, zgłoszony przez Anetę Artym Baryła z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeńskiego.  Laureat  jest uczniem klasy czwartej tejże szkoły. Często angażuje się w akcje organizowane przez klasę i szkołę takie jak Szlachetna Paczka, Paczka na Ukrainę czy Marzycielska Poczta. Poza szkołą bierze udział w organizacji koncertów i imprez w ramach akcji „Gramy dla Agi”, „Gramy dla Larysy” i innych tego typu przedsięwzięć. Jego działania są innowacyjne, zaraża swoją aktywnością osoby   w różnym wieku, po prostu wychodzi z założenia, że jeśli można to trzeba pomóc.

Podziękowania za udział w konkursie otrzymali: Anna Paszczuk, Wiktoria Cieślawska , Andrzej Muszyński, Roksana Chwat (ubiegłoroczna laureatka konkursu).

W kategorii Wolontariat Senioralny (powyżej 55 lat) - tytuł przyznano Hannie Hendrysiak, zgłoszonej przez Annę Paszczuk. Laureatka od 14 lat nieodpłatnie prowadzi Stowarzyszenie ECHO zajmujące się pomocą osobom potrzebującym. Chętnie pomaga innym i współpracuje w tym celu z Urzędem Miasta i organizacjami pozarządowymi. Ciągle poszukuje nowych form pomocy i źródeł finansowania na planowane działania. Stowarzyszenie nieodpłatnie pozyskuje meble, wózki dziecięce, drobne AGD, ubrania i przekazuje je osobom w potrzebie dzięki środkom europejskim i współpracy z Bankiem Żywności systematycznie przekazuje żywność tym którzy jej potrzebują. Prowadzi działalność dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Podziękowania za udział w konkursie w tej kategorii otrzymali: Krystyna Urbaniak , Anna Zwierzańska, Jędrzej Antkowiak, Elżbieta Szykulska

W kategorii Wolontariacka Grupa Roku zgłoszonych zostało aż 13 grup. Komisja po ciężkich obradach wybrała zwycięską grupę oraz przyznała dwa wyróżnienia. Statuetkę i tytuł wolontariackej Grupy Roku 2016  odebrały wolontariuszki Barbara Gembaczka, Danuta Linke i Maria Łaszczyńska. Laureatki działają w Leszczyńskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim poświęcają czas i energię na wsparcie osób cierpiących na choroby Alzheimera i Parkinsona. Organizują spotkania dla chorych oraz warsztaty artystyczne, psychologiczne i usprawniające. Służą pomocą podopiecznym stowarzyszenia telefonicznie, a także osobiście odwiedzając ich w domach.

Wyróżnienie otrzymały dwie grupy:

Grupa działająca przy Stowarzyszeniu Sympatyków Klubu Unia Leszno angażuje się w życie społeczne Miasta Leszna organizując akcje społeczne, sportowe, patriotyczne. Z ich inicjatywy powstała tablica Danuty Siedzikówny PS. Inka oraz rondo jej imienia, a także tablica w miejscu śmierci Alfreda Smoczyka. Przeprowadzone zbiórki pozwoliły na zebranie środków finansowych dla zawodnika Unii Leszno – Daniela Kaczmarka, który stracił sprzęt sportowy w wyniku pożaru, a także dla Andrzeja Szymańskiego na zakup nowego wózka inwalidzkiego i dalszą rehabilitację.

Grupa „Podaj Dłoń” działająca przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie działa w kilku  sekcjach  m. in. dot.  współpracy ze świetlicami socjoterapeutycznymi, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie, udział w WOŚP, akcjach charytatywnych, akcjach środowiskowo-społecznych, ekologicznych oraz pracy z seniorami.

Prezydent Miasta Łukasz Borowiak nagrodził tytułem również wolontariusza, który w 2016r. odbywał pracę w Urzędzie Miasta Leszna. To Jakub Schwarz, który dzięki wolontariatowi rozpoczął  pracę w Biurze pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Gala została uświetniona występami artystycznymi zorganizowanymi przez wolontariuszy i zespół „The Kopernix” ze Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie. Zgromadzeni w sali teatralnej widzowie obejrzeli również krótkie filmiki, pokazujące wolontariat w Lesznie, w rolę aktorów wcielili się m.in. leszczyńscy seniorzy. Imprezę poprowadził Michał Dudka.

Wyróżnionym i nagrodzonym wolontariuszom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej jak i chęć pomocy drugiej osobie.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym, szkołom oraz osobom prywatnym, które zgłosiły swoich kandydatów do konkursu.

Dzisiejszy dzień to Wasze wielkie święto!  To Wy, drodzy Wolontariusze sprawiacie, że nasze leszczyńskie otoczenie staje się szalenie barwne! Dziękujemy Wam ogromnie za Waszą pracę, zaangażowanie i poświęcony czas! Za to co zrobiliście i nadal robicie dla naszego miasta i swojej lokalnej społeczności!

Życzymy Wam spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszej pracy.

Więcej informacji o całej konferencji wkrótce na naszej stronie i facebooku Leszczyńskie NGO.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas