twitter instagram YouTube

2019-01-10
Rok szkolny 2018/2019 rokiem "Niepodległej"

Rok szkolny 2018/2019 rokiem

Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z 29 sierpnia 2018 r. ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursach dla szkół i przedszkoli zorganizowanych z tego tytułu przez Studium Prawa Europejskiego upływa 15 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”.
"100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów" to jeden z priorytetów programu.

Ministerstwo poleca Państwa uwadze konkursy dla szkół "Szkoła młodych patriotów" i przedszkoli "Przedszkole młodych patriotów". Szkoły uczestniczące w konkursie "Szkoła młodych patriotów" Ministerstwo zaprasza do udziału w konkursie II stopnia "Szkoła dla niepodległej"

Celem konkursów jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” lub "Przedszkole młodych patriotów" jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań w przypadku szkół,  oraz za 5 spośród 7 zadań w przypadku przedszkoli.

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 stycznia 2019 r. 

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas