twitter instagram YouTube

2014-10-09
Wydarzenia artystyczne - MUZYKA

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej:

1) festiwali, przeglądów i konkursów;

2) koncertów;

3) spektakli muzycznych, w tym operowych, operetkowych i musicalowych;

4) wystaw wraz z katalogami o tematyce muzycznej;

5) nagrań audio-video o tematyce muzycznej;

6) publikacji książkowych o tematyce muzycznej;

7) filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej;

8) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej;

9) innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących kulturę muzyczną

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego)
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą         

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,

2) 1 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/np/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/muzyka.php 

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2014 r. bądź do 16 marca 2015 r., są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Tel.: +48 22 42 10 100
Fax: +48 22 42 10 131
Email: minister@mkidn.gov.pl

Katarzyna Lewandowska - tel. 22 42 10 318, klewandowska@mkidn.gov.pl 

DO POBRANIA:

 Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas