twitter instagram YouTube

2014-01-24
Wydarzenia artystyczne - Teatr i Taniec

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca współczesnego:

· festiwali, przeglądów i konkursów,

· spektakli teatralnych oraz tańca lub baletu klasycznego,

· innych form prezentacji teatralnych,

· wystaw wraz z katalogami o tematyce związanej z teatrem i tańcem,

· rejestracji video spektakli,

· publikacji książkowych o tematyce związanej z teatrem i tańcem,

· filmów dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem,

· zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej,

· innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania w dziedzinie teatru i tańca.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego),
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
         

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 10 000 000 zł. Minimalna kwota

wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,

2) 1 000 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/teatr-i-taniec.php

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Tel.: +48 22 42 10 100
Fax: +48 22 42 10 131
Email: minister@mkidn.gov.pl

Justyna Staniszewska - tel. 22 42 10 259, jstaniszewska@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas