twitter instagram YouTube

2014-10-09
Wydarzenia artystyczne - Teatr i Taniec

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca współczesnego:

1) festiwali, przeglądów i konkursów;

2) spektakli teatralnych oraz tańca lub baletu klasycznego;

3) innych form prezentacji teatralnych;

4) wystaw wraz z katalogami o tematyce związanej z teatrem i tańcem;

5) rejestracji video spektakli;

6) publikacji książkowych o tematyce związanej z teatrem i tańcem;

7) filmów dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem;

8) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej;

9) innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania w dziedzinie teatru i tańca.

Z priorytetu wyłączone są zadania folklorystyczne, zawody, turnieje i prezentacje tańca towarzyskiego, zadania operowe, operetkowe, musicalowe, zadania dotyczące muzyki teatralnej, zadania dotyczące digitalizacji, wydawania czasopism, szkolenia, warsztaty, a także sympozja i konferencje. Z priorytetu wyłączone są również zadania artystyczne, których główną grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego),
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą.      

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł.

W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku ;

2) 1 000 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/wydarzenia-artystyczne/teatr-i-taniec.php

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Tel.: +48 22 42 10 100
Fax: +48 22 42 10 131
Email: minister@mkidn.gov.pl

Jarosław Kisieliński - tel. 22 42 10 255, jkisielinski@mkidn.gov.pl

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2014 r. bądź do 16 marca 2015 r., są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad. pl

DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas