twitter instagram YouTube

2014-01-28
Wydarzenia artystyczne - Promocja kultury polskiej za granicą

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Główny nacisk w ramach priorytetu zostaje położony na zadania oparte na spójnej i oryginalnej koncepcji promocyjnej, w ramach której długoterminowa, stabilna współpraca między artystami i organizatorami przedsięwzięć kulturalnych tworzy podstawy dla trwałej i znaczącej obecności polskich osiągnięć w najważniejszych procesach kształtujących międzynarodowe życie kulturalne. Wedle założeń priorytetu wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być zarówno koncentracja organizatora na prezentacji wybranego wydarzenia lub zjawiska artystycznego, jak i tworzenie kompleksowych projektów prezentujących w oryginalnej formie możliwie szerokie spektrum dokonań polskiej kultury. Kluczowa dla realizacji celów priorytetu będzie umiejętność tworzenia komunikatu wpisującego idiom polskiej kultury w przekaz uniwersalny, trafiający – w zależności od profilu zadania do środowisk najbardziej wymagających i opiniotwórczych lub do szerokiej międzynarodowej publiczności. Istotnym celem priorytetu jest też włączenie dofinansowywanych zadań w aktualne obszary zagranicznej polityki kulturalnej państwa - realizowane w oparciu o umowy międzynarodowe.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań prezentujących i promujących kulturę polską, realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

· prezentacji i promocji kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych,

· zadań prezentujących i promujących kulturę polską, organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty prawa polskiego,

· zadań dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej, realizujących umowy międzyrządowe i resortowe. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą
         

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,

2) 800 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/promocja-kultury-polskiej-za-granica.php

 
KONTAKT:

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25,
00-560 Warszawa

 

 

  • Małgorzata Ustymowicz - 22 447 61 29, mustymowicz@iam(dot)pl
  • Bartosz Świetlicki - 22 447 61 49, bswietlicki@iam(dot)pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas