twitter instagram YouTube

2020-10-22
Wymiana młodzieży lokalnie

Wymiana młodzieży lokalnie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanego pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.

Konkurs jest skierowany do polsko-niemieckich partnerstw zainteresowanych organizacją wspólnego spotkania dzieci lub młodzieży. Do Konkursu może się zgłosić również partnerstwo trójstronne (Polska i Niemcy oraz dowolny kraj trzeci).

W projektach muszą wziąć udział młodzi ludzie (do 26 roku życia) z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego. Projekt musi składać się z co najmniej dwóch spotkań, obejmujących wizytę w jednym wybranym kraju i rewizytę w drugim.

Za partnerstwo uważa się w szczególności partnerstwa tworzone przez gminy, powiaty, stowarzyszenia, organizacje międzynarodowe, szkoły oraz inne podmioty lub jednostki organizacyjne, których celem statutowym lub przedmiotem działalności jest organizowanie, wspieranie lub koordynowanie współpracy oraz integracji dzieci lub młodzieży z Polski i Niemiec, ewentualnie także z innych krajów.

Podczas zaplanowanych spotkań partnerzy mogą zająć się kulturą, sportem lub sytuacją społeczną w swojej okolicy albo wspólnie zaangażować się w rozwój swoich miejscowości, tak aby stały się one ciekawsze dla młodych ludzi.

Forma, w jakiej może być zrealizowany projekt to: audioguide, blog z aktualnościami z partnerskiego regionu, graficzne powieści, hackathony, na których powstaną aplikacje dla młodzieży, interaktywne plany miast, kafejki pop-up serwujące menu z regionu partnera, wspólne posiedzenia parlamentów młodzieżowych poświęcone pomysłom na budżety obywatelskie, podcasty, praktyki zawodowe, audycje radiowe, rowerowe wycieczki międzypokoleniowe czy zwiedzanie muzeum miejskiego z oprowadzeniem tandemowym czy zbiór artykułów do lokalnych mediów w gminie partnerskiej.

Harmonogram konkursu jest następujący:

  • 28 lutego 2021 roku – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń (projektów do konkursu);
  • 15 marca 2021 roku – wyłonienie finalistów konkursu przez jury złożone z pracowników PNWM;
  • od 21 do 24 czerwca 2021 roku – seminarium wprowadzające dla finalistów konkursu w Magdeburgu (z udziałem po jednej osoby reprezentującej każdego z partnerów z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego);
  • od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku – realizacja projektów zakwalifikowanych do finału;
  • lato 2023 w Polsce – seminarium podsumowujące dla wszystkich finalistów wraz z uroczystością wręczenia nagród.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

  • I miejsce: 4000 euro dla każdego z partnerów (w sumie 8000 euro za projekt bilateralny i 12 000 euro za projekt trójstronny);
  • II miejsce: 3000 Euro dla każdego z partnerów ( sumie 6000 euro za projekt bilateralny i 9000 euro za projekt trójstronny);
  • III miejsce: 2000 Euro dla każdego z partnerów (w sumie 4000 euro za projekt bilateralny i 6000 euro za projekt trójstronny).

Ponadto projekty finałowe otrzymają dofinansowanie w wysokości do 150% stawek zryczałtowanych określonych w Wytycznych PNWM. Koszty uczestnictwa w seminariach wprowadzającym i podsumowującym oraz w uroczystości wręczenia nagród ponosi PNWM.

W przypadku pytań można kontaktować się z p. Marią Albers pod nr tel.: +48 22 518 89 15,
adres e-mail: nagroda@pnwm.org

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pnwm.org/u-mnie-i-u-ciebie-wymiana-mlodziezy-lokalnie-nowa-edycja-konkursu-o-polsko-niemiecka-nagrode-mlodziezy/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas