twitter instagram YouTube

2019-04-26
Wystawa „Mity i stereotypy” w Galerii Leszno

Wystawa „Mity i stereotypy” w Galerii Leszno

Przez cały okres trwania kampanii „Świadomość Niepełnosprawności w Galerii Leszno można było oglądać wystawę plakatów obrazującą mity i stereotypy dotyczące niepełnosprawności.

Niepełnosprawność zawsze była poważnym wyzwaniem dla człowieka i zadaniem dla całego społeczeństwa. Często nie posiadając dostatecznych informacji na dany temat swoje przekonania opieramy na wiedzy potocznej i występujących w społeczeństwie stereotypach. Zdarza się także, że chcąc pomóc osobie z niepełnosprawnością postępujemy zgodnie z zasadami, które wydają się nam słuszne, a w rzeczywistości jest nieco inaczej. W ramach kampanii "Świadomość Niepełnosprawności" we współpracy z leszczyńskimi Organizacjami Pozarządowymi postaraliśmy się wybrać najpopularniejsze mity i stereotypy związane z niepełnosprawnością i przedstawiliśmy je w formie graficznej w Galerii Leszno, która bardzo chętnie zaangażowała się w naszą kampanię społeczną.

Dzięki takim inicjatywom problem niepełnosprawności wychodzi na światło dzienne i jest ujawniany we wszystkich aspektach życia. Jak powszechnie wiadomo ludzie wytwarzają mechanizmy obronne w postaci stereotypów myślowych, które pozwalają im upraszczać rzeczywistość i tworzyć schematy, dzięki którym łatwiej definiują innych ludzi. Niestety najczęściej jest to niezgodne z prawdą, a w konsekwencji bardzo krzywdzące dla osób stereotypizowanych.

Każdy człowiek, jako istota społeczna, potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi, w związku z czym ważne jest przełamywanie mitów i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest nastawienie do drugiego człowieka i jego postrzeganie.

To, że ktoś np. utracił jakąkolwiek sprawność, nie oznacza, że jest osobą inną, a jak niektórzy uważają, osobą na straconej pozycji. Często dzieje się odwrotnie, czego przykładem mogą być sukcesy osób z niepełnosprawnościami w sporcie czy kulturze, o których coraz częściej można usłyszeć.

Stereotypy i przesądy są najczęstszą przyczyną przejawiania przez osoby sprawne wobec osób z niepełnosprawnościami postawy obojętnej czy negatywnej. Osoby sprawne często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki wpływ na życie oraz aktywność osób z niepełnosprawnościami mają przejawiane przez nich postawy. To nasze zachowanie wobec drugiego człowieka często staje się motywacją oraz podporą dla podjętych przez osoby z niepełnosprawnościami wyzwań oraz aktywności. 

Żyjąc w społecznościach ludzkich należy pracować nad rozwojem humanitaryzmu, którego nieodzownym elementem jest empatia, bo bez tego współistnienie z osobami z niepełnosprawnościami jest często utrudnione. Niezmiernie ważne jest otwarcie się na drugą osobę i jej akceptacja. Społeczna aprobata i tolerancja przyczyniają się do zmniejszenia zjawiska tworzenia odrębności tożsamościowej i osobowościowej osób z niepełnosprawnościami. Natomiast stereotypy społeczne i uprzedzenia wpływają na dezintegrację życia społecznego i dysharmonię ludzką oraz zafałszowanie obrazu osób z dysfunkcjami.

Prezentowana wystawa miała formę teoretyczną, opisywała wiele problemów dotyczących zjawiska stereotypizacji i uprzedzeń wokół osób z niepełnosprawnościami.

Pamietajmy, że osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak osoby sprawne mają swoje rodziny, małe i duże problemy, pracę, zainteresowania, a także sympatie i antypatie. To ludzie, którzy też chcą szczerze się cieszyć, a czasem popłakać w samotności, gdyż KAŻDY ma do tego prawo i nikt nie może sobie nawzajem tych praw zabierać lub ograniczać. Wprawdzie niepełnosprawność jest integralną częścią tego kim są, jednakże sama w sobie nie charakteryzuje tych osób. Ważne jest, aby traktować osoby z niepełnosprawnościami jak indywidualne jednostki, a nie spoglądać na te osoby przez pryzmat ich niepełnosprawności. Istotnym jest także, aby uświadomić sobie, że rozmawiamy, śmiejemy się, idziemy do kina z OSOBĄ,  a nie z jej niepełnosprawnością.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas