twitter instagram YouTube

2018-07-09
Zgłoszenia

Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz placówki oświatowe, instytucje kultury, spółki i jednostki miejskie, a także firmy i podmioty i grupy nieformalne zaangażowane społecznie do wzięcia udziału w IV edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2018r.

Celem akcji Aktywne Obywatelskie Leszno jest promowanie idei ekonomii społecznej oraz wszelkich przejawów aktywności społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja spółdzielni socjalnych, lokalnych organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz innych podmiotów zaangażowanych społecznie oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty.

Podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna organizowanego w dniach od 15 do 23 września zaplanowano następujące wydarzenia:

·         15 września, godzina 12:00- 16:00 Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm i innych podmiotów, grup nieformalnych zaangażowanych społecznie, który odbędzie się na Alei Gwiazd Żużla oraz przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Wydarzenie będzie miało charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO. Jego celem jest promocja podmiotów zaangażowanych społecznie oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna. Festyn to miejsce przeznaczone na występy artystyczne, targi, pokazy i turnieje sportowe, konkursy, zajęcia z rękodzieła, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty aktywizujące mieszkańców, itp.

·         W dniach od 17 do 21 września Dni Otwarte
Organizacje oraz inne zainteresowane podmioty mają możliwość zaprezentowania swojej działalności we własnej siedzibie lub w miejscach związanych z ich pracą na większą skalę,  zyskując dzięki temu szansę na pozyskanie nowych partnerów, sponsorów, wolontariuszy i beneficjentów.

·         Można również zgłosić własny pomysł i zorganizować inicjatywę dla mieszkańców w dniach od 16 do 23 września – szczegóły należy opisać w formularzu zgłoszeniowym.

Zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu nie tylko promocję i informację, ale przede wszystkim wygenerowanie pozytywnej energii kształtującej relacje między organizacjami pozarządowymi, podmiotami zaangażowanymi społecznie, a mieszkańcami Leszna.

Hasłem tegorocznej edycji jest Zoom na Aktywność – koordynacją wydarzenia zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a)   pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)   pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl lub

c)    dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2018r.

Pytania dot. czwartej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno prosimy kierować na e-mail: aol@leszno.pl

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas