twitter instagram YouTube

2017-12-07
"Zabawa to poważna sprawa" - granty od IKEA

Nowy konkurs grantowy IKEA w Polsce jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej „Zabawa to poważna sprawa”, której celem jest pomoc dzieciom w zagrożonych wykluczeniem społecznościach na całym świecie.

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe i inne podmioty, które na co dzień realizują działania mające na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego oraz aktywności dzieci i młodzieży w Polsce. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 15 grudnia 2017 roku.
Konkurs grantowy „Zabawa to poważna sprawa” jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji wspierających dzieci i młodzież w trudnej sytuacji. Adresatami są organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i nastolatków, takie jak świetlice środowiskowe, ogniska czy kluby, w których znajdują pomoc młode osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją życiową, ale również świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują ważne programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin.
Aby wziąć udział w konkursie należy Przesłać formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie na adres: martyna.skibinska@b-better.pl.

Więcej informacji : https://leszno.pl/Granty_od_IKEA_dla_organizacji_pomagajacym_dzieciom_i_mlodziezy_.html
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas