twitter instagram YouTube

2016-02-13
Zachować pamięć - program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Celem programu jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

Ma to na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. W czasie spotkania młodzi ludzie powinni poznać historię miejsca pamięci oraz zająć się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.


Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.


Maksymalnie na realizację programu przewidziana jest kwota 1 000 000 zł.


Wnioskować o dotację należy bezpośrednio do PNWM, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa, lub online za pomocą portalu OASE. W tytule projektu koniecznie należy napisać „Zachować pamięć”.

Ponadto należy wypełnić formularz uzupełniający w wersji online: dla wymiany szkolnej, lub wymiany pozaszkolnej.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016r.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content


źródło: www.pnwm.org

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas